10-minutengesprek
Nieuws

10 tips voor een 10-minutengesprek

Het 10-minutengesprek is een essentieel onderdeel van de communicatie tussen leraren en ouders. Deze korte ontmoetingen bieden een kans om de voortgang, uitdagingen en successen van een leerling te bespreken. Maar hoe zorg je ervoor dat je in zo’n korte tijd effectief communiceert? Hier zijn 10 tips voor leraren om het meeste uit deze gesprekken te halen.

1. Wees voorbereid

Zorg ervoor dat je van tevoren weet welke onderwerpen je wilt bespreken. Maak een korte lijst van punten of vragen om het gesprek te sturen.

2. Creëer een positieve sfeer

Begin het 10-minutengesprek met een positieve opmerking over de leerling. Dit zet de toon voor een positief gesprek.

3. Luister actief

Ouders vinden het fijn om input te geven. Geef ouders de ruimte om hun zorgen of vragen te uiten. Luister aandachtig en bevestig dat je hun input waardeert.

4. Wees specifiek

Gebruik specifieke voorbeelden om je punten te illustreren. In plaats van te zeggen “hij doet het goed in wiskunde”, kun je zeggen “hij heeft echt een talent voor het optellen en aftrekken van sommen”.

5. Gebruik duidelijke taal

Vermijd jargon of technische termen. Zorg ervoor dat ouders precies begrijpen wat je bedoelt.

6. Stel open vragen

In plaats van ja/nee-vragen, stel vragen die ouders aanmoedigen om uitgebreider te antwoorden. Bijvoorbeeld: “Hoe doet hij zijn huiswerk thuis?” Dit levert meer informatie op van de ouders

7. Bied oplossingen

Ouders zoeken tijdens het 10-minutengesprek vaak naar oplossingen. Als er problemen zijn, wacht dan niet alleen met het presenteren ervan. Bied ook mogelijke oplossingen of strategieën aan om de situatie te verbeteren.

8. Betrek de leerling

Als de leerling bij het gesprek aanwezig is, betrek hem of haar dan in het gesprek. Dit geeft hen een gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

9. Eindig positief

Sluit het gesprek af door te focussen op de positieve aspecten en de vooruitgang van de leerling. Dit zorgt ervoor dat de ouders met een positief gevoel naar huis gaan.

10. Bied een follow-up

Als er zaken naar voren komen tijdens het 10-minutengesprek die verder moeten worden besproken of opgevolgd, zorg er dan voor dat je een manier biedt om dit te doen, of het nu gaat om een vervolgafspraak of een e-mailuitwisseling.

Aan de slag

Het 10-minutengesprek is een waardevolle kans om de band tussen leraar, ouder en leerling te versterken. Door voorbereid, duidelijk en positief te zijn, kunnen leraren ervoor zorgen dat deze gesprekken zowel productief als bemoedigend zijn.

 

Terug naar het overzicht

Wij werken samen met:

logo