Samenwerken

A'DAM & Orion

A’DAM Onderwijs werkt samen met schoolbesturen in Amsterdam. Zo ook met Stichting Orion. Samen staan we sterk.

Wij zijn Orion

Orion biedt openbaar speciaal primair en voortgezet onderwijs op 9 locaties in Amsterdam. We helpen leerlingen om hun talenten te ontwikkelen en hun dromen voor de toekomst waar te maken, stap voor stap, ieder op zijn eigen tempo.

Missie
Orion is dé plek waar alle kinderen en jongeren uit Amsterdam en omgeving met een zware ondersteuningsbehoefte een veilige plek vinden en een stevige basis ontwikkelen voor hun toekomst in wonen, werken en welzijn. Wij stellen de zelfredzaamheid van onze leerlingen hierin centraal. Hiertoe zijn wij gespecialiseerd in onderwijs en begeleiding aan kinderen en jongeren met:

  • een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/of een chronische ziekte
  • psychiatrische, psychische en/of gedragsproblematiek

Orion is ook dé plek waar andere scholen, ouders/verzorgers en leerlingen terecht kunnen voor advies over de inrichting van extra ondersteuning in het regulier en speciaal basisonderwijs. Vanuit het Expertisecentrum Orion worden studiedagen verzorgd, gesprekken ondersteund, observaties uitgevoerd en nieuwe onderwijsarrangementen ontwikkeld.

Kernwaarden
Onze kernwaarden zijn veiligheid en respect. Goed kunnen leren en werken kan alleen in een sociaal en fysiek veilige omgeving. Dit uit zich in de manier waarop wij met elkaar omgaan in en om de school en in de toestand van het gebouw, het schoolplein en de omgeving van de school. Wij gaan respectvol met elkaar om. Dat betekent dat wij elkaar niet afrekenen op fouten, maar het gesprek aangaan over elkaars waarden en normen.

Wij willen dat kinderen kunnen zijn wie ze zijn én trots zijn op wie ze zijn.

Werken bij Orion

Op onze scholen voor speciaal onderwijs werken leerkrachten en onderwijsondersteuners die optimisme en levenskracht uitstralen. Onze medewerkers staan stevig in hun schoenen en hebben een drive om voor leerlingen écht het verschil te maken.

Wij bieden onze leerlingen een stabiele, veilige leeromgeving waar men positief en met respect met elkaar omgaat en waar alle medewerkers gericht zijn op het ontwikkelen van de talenten van de leerling. Wil jij ook voor leerlingen het verschil maken? Bij Orion is altijd plek voor talent!

beeldmerk

Missie A’DAM Onderwijs

Wij van A’DAM Onderwijs staan iedere dag in contact met de scholen van de schoolbesturen waar wij voor werken. Niet als commercieel bureau, maar echt als onderdeel van de ruim 120 locaties. Samen met hen zoeken wij naar oplossingen voor de vervangingsverzoeken. Dit kan gaan om daginval, maar ook om lange vervangingen.

Meer over A’DAM

Wij werken samen met:

logo