Samenwerken

A'DAM & OOadA

A’DAM Onderwijs werkt samen met schoolbesturen in Amsterdam. Zo ook met OOadA: Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel. Samen staan we sterk.

Wij zijn OOadA

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel bestaat uit 22 openbare basisscholen in de Amsterdamse stadsdelen Zuid en Centrum. Ieder met hun eigen profiel. Eenheid in verscheidenheid met vijf Montessorischolen, twee Daltonscholen, drie cultuurprofielscholen en twee ontwikkelingsgerichte scholen. Ondanks de verscheidenheid in schoolconcepten, schoolteams en populaties hebben de scholen van OOadA gemeenschappelijke kenmerken;

  • Ambitie
  • Hecht team
  • Dynamiek
  • Eigenwijs

Werken bij OOadA

Openbaar Onderwijs aan Amstel ziet haar medewerkers als haar kostbaarste kapitaal. Competente en betrokken medewerkers maken het onderwijs en dragen in hoge mate bij aan de kwaliteit van de scholen. Professioneel handelen in het dagelijks onderwijs, de individuele zorg voor leerlingen en het onderhouden van een op samenwerking gerichte relatie met ouders bepalen de aangeboden kwaliteit.

Iedere medewerker beschikt over specifieke kwaliteiten. Het personeelsbeleid van Openbaar Onderwijs aan de Amstel is erop gericht om die kwaliteiten te herkennen, tot ontwikkeling te brengen en optimaal te benutten. Openbaar Onderwijs aan de Amstel is een dynamische organisatie waarin professionals de ruimte krijgen om te groeien.

beeldmerk

Missie A’DAM Onderwijs

Wij van A’DAM Onderwijs staan iedere dag in contact met de scholen van de schoolbesturen waar wij voor werken. Niet als commercieel bureau, maar echt als onderdeel van de ruim 120 locaties. Samen met hen zoeken wij naar oplossingen voor de vervangingsverzoeken. Dit kan gaan om daginval, maar ook om lange vervangingen.

Meer over A’DAM

Wij werken samen met:

logo