Samenwerken

A'DAM & AWBR

A’DAM Onderwijs werkt samen met schoolbesturen in Amsterdam. Zo ook met AWBR: Amsterdam West Binnen de Ring. Samen staan we sterk.

Wij zijn AWBR

Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs, vormt het schoolbestuur van 16 basisscholen in het Amsterdamse stadsdeel West. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4600 leerlingen en heeft ongeveer 500 medewerkers in dienst.

Bij AWBR staan leren en ontwikkelen voor iedereen centraal. We streven naar integratie van opvang en onderwijs in de vorm van kindcentra op al onze scholen voor kinderen van 0-12 jaar. Door steeds meer te gaan werken vanuit één zienswijze en aanpak in een doorgaande pedagogische lijn, kunnen kinderen in een veilige en stimulerende omgeving hun talenten ontdekken en ontplooien. Belangrijke elementen hierin zijn kansengelijkheid voor alle leerlingen, inclusiviteit en de relatie met de ouders/verzorgers en de buurt. Want iedereen hoort erbij en we doen het samen.

Al onze scholen zijn uniek en hebben een eigen onderwijsconcept en profiel, afgestemd op de kinderen, ouders en buurt. Veel van onze scholen zijn Vreedzame Scholen.

Werken bij AWBR

Met 16 basisscholen is er altijd een onderwijsvorm die bij jou past. Elke school is uniek. Wij zijn een plek waar onderwijs wordt gegeven met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Bij unieke scholen horen unieke leerkrachten die elke dag het maximale uit zichzelf halen. Leerkrachten die nieuwe ideeën willen delen. Leerkrachten die elke dag kinderen willen stimuleren om te leren. Met een eigen visie en een persoonlijke aanpak. Deze ruimte krijg je bij ons.

beeldmerk

Missie A’DAM Onderwijs

Wij van A’DAM Onderwijs staan iedere dag in contact met de scholen van de schoolbesturen waar wij voor werken. Niet als commercieel bureau, maar echt als onderdeel van de ruim 120 locaties. Samen met hen zoeken wij naar oplossingen voor de vervangingsverzoeken. Dit kan gaan om daginval, maar ook om lange vervangingen.

Meer over A’DAM

Wij werken samen met:

logo