Samenwerken

A'DAM & Innoord

A’DAM Onderwijs werkt samen met schoolbesturen in Amsterdam. Zo ook met Innoord. Samen staan we sterk.

Wij zijn Innoord

Innoord is het bestuur van alle 17 de openbare basisscholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs) die Amsterdam Noord rijk is. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen en heeft ruim 500 medewerkers in dienst.

Onze missie:

‘We moeten de toekomst voorbereiden op onze leerlingen’

Voor deze formulering is gekozen omdat niemand weet hoe de toekomst eruit gaat zien. Daardoor weten we nu nog niet voor welke beroepen we onze leerlingen opleiden. Dat maakt het lastig om leerlingen voor te bereiden op die toekomst. Met onze missie geven we aan dat we met ons onderwijs invloed willen uitoefenen op de toekomst omdat kinderen de toekomst zijn.

Onze visie:

‘Wij willen investeren in de voorsprong van elke leerling’

Wij geloven dat een focus op wat iedere leerling goed kan of interessant vindt, drie belangrijke effecten heeft die helpen onze missie te realiseren.

  • Het eerste effect is dat het leidt tot het beter benutten van ieders capaciteiten. Niet iedereen kan alles, maar iedereen kan wel iets bijdragen, ongeacht cultuur, opleidingsniveau of geloof.
  • Het tweede effect is dat deze focus leidt tot een positief zelfbeeld, waardoor leerlingen uitgroeien tot zelfbewuste wereldburgers.
  • Het derde effect is dat het een sfeer creëert waarin het vanzelfsprekend is dat we bij alle mensen oog hebben voor wat zij goed kunnen.

Werken bij Innoord

Door bij Innoord te komen werken, sta je midden in die samenleving. Sterker nog; je wordt er onderdeel van. Leerkracht worden in Amsterdam Noord betekent leven en werken in één van de leukste, beste, hipste, aantrekkelijkste, groenste, betaalbaarste, cultureelste, vernieuwendste, gezelligste, snelst groeiende en meest trendy gebieden van Nederland.

Daarnaast werken we actief met zij-instromers met voortdurende begeleiding en coaching; krijgen al onze leraren in opleiding betaald; hebben we een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering; bieden we goede verlofregelingen; en vergoeden we voor alle medewerkers extra reiskosten boven de cao-regeling.

beeldmerk

Missie A’DAM Onderwijs

Wij van A’DAM Onderwijs staan iedere dag in contact met de scholen van de schoolbesturen waar wij voor werken. Niet als commercieel bureau, maar echt als onderdeel van de ruim 120 locaties. Samen met hen zoeken wij naar oplossingen voor de vervangingsverzoeken. Dit kan gaan om daginval, maar ook om lange vervangingen.

Meer over A’DAM

Wij werken samen met:

logo