Je klas leren kennen
Nieuws

6 tips om jouw klas beter te leren kennen

Een band opbouwen met de leerlingen uit je klas gaat niet vanzelf. Het is belangrijk hier tijd in te investeren. Een goede relatie tussen leraar en leerling zorgt voor minder probleemgedrag en heeft een positief effect op de leerprestaties van de leerling. In dit blog lichten we verder uit waarom een sterke relatie tussen leraar en leerling zo belangrijk is. Tot slot geven we 6 tips waar je direct mee aan de slag kan!

Een sterke band met je klas is essentieel

Wanneer jij je klas goed kent ben je in staat om een effectievere leraar te zijn. Dit komt omdat je de lesstof zo kan overbrengen dat het aankomt bij de hele klas. Je kan de leerstof op een manier presenteren die aansluit bij de specifieke behoeften en leerstijlen van de leerlingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dat sommige leerlingen beter leren wanneer je lesstof vaker herhaald of visueel maakt. Daarnaast ben je beter in staat om de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen in de gaten houden wanneer je de klas goed kent. Je kan signaleren of een leerling problemen heeft, bijvoorbeeld met pesten of thuisproblemen, omdat je afwijkend gedrag beter kan herkennen. Leerlingen voelen zich ook veiliger en meer op hun gemak wanneer ze een leraar kennen die om hun welzijn geeft. Zij zullen hierdoor zelf ook eerder naar de leraar toestappen wanneer ze niet lekker in hun vel zitten.

We geven je graag een paar praktische tips waarmee jij je klas beter kan leren kennen.

1. Persoonlijke gesprekken
Neem de tijd om persoonlijke gesprekken te voeren met iedere leerling. Hierdoor leer je meer over hun interesses, zorgen en ambities.

2. Groepsactiviteiten buiten de les om
Organiseer groepsactiviteiten buiten de normale lesomgeving. Dit kan bijvoorbeeld een schoolreis, sportdag of kampeernacht zijn. Deze activiteiten geven je de kans om te zien hoe kinderen zich gedragen in verschillende situaties en in groepen.

3. Groepsdiscussies waarnemen
Let op hoe kinderen in groepsdiscussies reageren en deelnemen. Dit geeft je inzicht in hun communicatiestijlen en hoe ze in een groep functioneren.

4. Creëer een band met de ouders
Leer de ouders van de kinderen kennen. Dit kan bijvoorbeeld door oudergesprekken of ouderavonden. Ouders kunnen veel vertellen over de kinderen en hoe ze thuis functioneren.

5. Observatieformulieren
Maak gebruik van observatieformulieren of checklists. Hiermee kan je objectief vastleggen welke vaardigheden en gedragskenmerken de kinderen hebben en op welke gebieden zij nog verbetering nodig hebben.

6. Praat met je collega’s
Ga in gesprek met andere leraren die het kind al eerder gehad hebben, dit geeft je een breder beeld van het kind.

Door middel van deze tips krijg je een goed beeld krijgen van jouw klas en de kinderen die erin zitten. Het is belangrijk om regelmatig tijd te nemen om uw klas te observeren en te reflecteren op wat je geleerd heeft. Hierdoor kunt u uw lessen en aanpak aanpassen om beter tegemoet te komen aan de behoeftes van uw klas.

Werken in het onderwijs van Amsterdam

A’DAM Onderwijs richt zich op het groeiende personeelstekort en de ontwikkeling van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals. Wij zijn geen commercieel recruitmentbureau. We zijn er écht voor het onderwijs. In totaal werken we samen met 110 Amsterdamse scholen en hebben we diverse vacatures op onze website staan. Heb je een vraag over een van onze vacatures? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Terug naar het overzicht

Wij werken samen met:

logo