Samenwerken
Nieuws

7 tips om een kwalitatieve basisschool in Amsterdam te herkennen

Wanneer je zoekt naar de perfecte basisschool in Amsterdam, of het nu is om er te werken of om je kinderen naartoe te sturen, wil je zeker zijn van de kwaliteit. Een kwalitatief hoogstaande school biedt immers de beste omgeving voor zowel leerlingen als docenten. Maar hoe herken je zo’n topbasisschool? Hier zijn enkele kernpunten om in gedachten te houden:

1. Kwaliteit van de leerkrachten en schoolleiders

Een school is zo goed als haar docenten. Goede scholen investeren in de professionalisering van hun personeel. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een lerarenportfolio, waarin docenten hun ontwikkeling en voortgang bijhouden. Schoolleiders, zoals directeuren, moeten ook voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen, zoals het hebben van een afgeronde schoolleidersopleiding.

2. Onderscheidingen in het onderwijs

Sommige scholen onderscheiden zich door uitmuntendheid in Amsterdam, zoals een onderscheidende manier van lesgeven of speciale programma’s. Het Predicaat Excellente School is een erkenning voor dergelijke scholen die zich op een bepaald onderdeel positief onderscheiden.

3. Transparantie en openheid

Kwaliteitsscholen zijn transparant over hun prestaties. Ze bieden inzicht in hun resultaten, methoden en andere relevante gegevens. Dit helpt ouders bij het maken van een geïnformeerde keuze. Websites zoals Scholenopdekaart.nl kunnen hierbij een handig hulpmiddel zijn.

4. Sterke focus op kernvakken

Taal en rekenen zijn de hoekstenen van het basisonderwijs. Kwaliteitscholen hebben duidelijke doelstellingen en referentieniveaus voor deze vakken. Ze bieden ook extra ondersteuning voor kinderen die het nodig hebben, zoals extra taallessen voor kinderen met een taalachterstand.

5. Een breed vakkenpakket

Naast de kernvakken erkennen kwaliteitscholen het belang van een brede vorming. Dit betekent dat ze ook vakken als muziek en kunst integreren in het curriculum. Muziekonderwijs, bijvoorbeeld, draagt bij aan de algehele ontwikkeling van kinderen.

6. Duidelijke schoolplannen

Elke kwaliteitsschool in Amsterdam moet een duidelijk schoolplan hebben dat ten minste eens in de vier jaar wordt bijgewerkt. Dit plan beschrijft hoe de school werkt aan de onderwijskwaliteit en welke doelen zij stelt voor de komende jaren. De Rijksoverheid heeft een document opgesteld waar het schoolplan aan moet voldoen.

7. Verminderde werkdruk voor leraren

Om kwaliteitsonderwijs te garanderen, moeten leraren zich kunnen concentreren op hun kerntaak: lesgeven. Scholen van hoge kwaliteit nemen maatregelen om de werkdruk van hun leraren te verminderen, zodat ze optimaal kunnen presteren in de klas.

Het kiezen van de juiste basisschool is essentieel wanneer je wilt solliciteren bij een  basisschool in Amsterdam. Door te letten op bovenstaande punten, kun je met vertrouwen de beste keuze maken voor een nieuwe uitdaging op een basisschool in Amsterdam.

Terug naar het overzicht

Wij werken samen met:

logo