Leesplezier in de klas
Nieuws

Hoe zorg je voor meer leesplezier in de klas?

Lezen is erg belangrijk op de basisschool. Het zorgt voor de ontwikkeling van taalvaardigheid, stimuleert het denken en verbeelden, traint de concentratie en vergroot de kennis. Helaas wordt het steeds moeilijker om leerlingen een boek te laten lezen. Daarom geven wij in deze blog een aantal tips om je kinderen meer aan het lezen te krijgen!

Laat kinderen zelf boeken kiezen

Het is belangrijk dat kinderen zich kunnen vinden in het boek dat ze lezen. Door kinderen zelf hun boeken te laten kiezen, zorg je ervoor dat ze waarschijnlijk een boek kiezen dat aansluit bij hun interesses. Het is wel belangrijk dat je de leerlingen ondersteunt bij het kiezen van een boek, zodat je voorkomt dat ze een boek pakken dat misschien te moeilijk is.

Neem je leerlingen mee naar de bibliotheek

Een lidmaatschap voor de bibliotheek is gratis voor kinderen onder de 18 jaar. Neem je leerlingen daarom minstens twee keer per jaar mee naar de bieb. Laat je leerlingen rondkijken en spoor ze aan om minstens twee boeken mee te nemen.

Ondersteun leerlingen die moeite hebben met lezen

Wanneer een kind niet graag leest, kan dit verschillende oorzaken hebben. Het kan zijn dat het kind moeite heeft met lezen, niet weet welke boeken het leuk vindt of zich niet goed kan concentreren. Iedere oorzaak heeft een andere aanpak nodig. Probeer daarom altijd goed te kijken naar wat de achterliggende oorzaak is en help de leerling vervolgens met het probleem.

Bespreek regelmatig de boeken die gelezen zijn

Het bespreken van de gelezen boeken is een van de beste manieren om je leerlingen enthousiast te krijgen. Wanneer ze enthousiast zijn, vertellen ze er waarschijnlijk graag over. Dat zorgt ervoor dat ze sneller een nieuw boek pakken om te lezen. Wanneer ze minder enthousiast zijn, is het een mooie uitdaging om de leuke kanten van het boek te benadrukken.

Bespreek het leesgedrag van je leerling met de ouders

Het is belangrijk dat het leesgedrag van de kinderen ook thuis gevolgd wordt. Bespreek bijvoorbeeld tijdens het tienminutengesprek met de ouders of de leerling thuis leest. Misschien leest de leerling thuis wel veel meer, maar kan hij op school de rust niet vinden. Of misschien leest hij thuis graag stripboeken die op school niet beschikbaar zijn.

Het kan een uitdaging zijn om kinderen te enthousiasmeren voor boeken. Door rekening te houden met de interesses van de leerlingen en problemen bij het lezen op te sporen, kun je ervoor zorgen dat het voor je leerlingen steeds leuker wordt om te lezen.

 

Terug naar het overzicht

Wij werken samen met:

logo